Geschiedenis

Een stukje historie

 

Tennisvereniging Sluis I is opgericht op 20 februari 1980. Volgens de notariële stukken heeft de vereniging als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.

Tennisvereniging Sluis I is genoemd naar de oorspronkelijke naam van Slootdorp. Het dorp is gebouwd rond 1930, het is daarmee het oudste dorp in de Wieringermeerpolder.

Een stukje geschiedenis.

In november 1979 is er door de oprichtingscommissie tennis, bestaande uit mevr Brak-Kistemaker, Margriet Gutker en de heren J.Hoornsman, Jac. De Putter en Fred Buys een enquêteformulier in Slootdorp e.o. verspreid om te inventariseren of er belangstelling is voor tennis in Slootdorp. Hier blijkt duidelijk behoefte aan te bestaan.

Op 20 februari 1980 wordt een oprichtingsvergadering belegd en wordt een voorlopig bestuur aangesteld met als voorzitter dr.Busé, penningmeester Riet Gouwenberg en secretaris Fred Buys.

De onderhandelingen over plaats en grond met de gemeente starten. Geld is het heikele punt.

Eind 1981 kan worden gestart met de aanleg van 2 gravelbanen. Inmiddels is er een nieuwe voorzitter aangesteld, Pim Hilhorst, penningmeester H.Crans en voor het secretariaat Margreet Kikstra. Bestuursleden zijn Fred Buys, Hotie Wagenaar, Margriet Koomen en Ellie de Heus.

De contributie bedraagt 140gulden voor de senioren en 70gulden voor de junioren. In de ledenvergadering van 13 januari 1982 wordt dit bestuur door de leden goedgekeurd en op 17april 1982 kan de eerste bal worden geslagen. De openingswedstrijd wordt gespeeld door dr.Busé en de toenmalige wethouder van de Wieringermeer dhr P.Terpstra.

De vereniging start met 160 leden- 120 senioren en 40 junioren op 2 banen en als kleedkamer gebruiken we de voormalige kleedruimte van de voetbalvereniging. In de loop van het seizoen kunnen we een deel van gebouw “de Sluis” betrekken en inrichten als kantine. Trainster is mevr E.Borgers, die met 70 leden aan de slag gaat.  

De eerste clubkampioenen zijn in 1982 bij de junioren Ronald van Heerwaarden en Petra Hayette en bij de senioren Dick Rotgans en Nel Blaauboer. Ook verschijnt het eerste clubblad onder redactie van Anja Colijn, Ben Wiersma, Marthisca Lont en Roelie Snijder.

In het eerste jaar hebben we te maken met een aantal bestuurswisselingen. De voorzitter en penningmeester treden af. Hier komen Siem Ruijter, Henk Bosman, Ad Hooyboer en Alie Terpstra voor in de plaats.

Begin 1983 staan er 63 personen op de wachtlijst en wordt er voorzichtig gesproken over de aanleg van een 3e baan. In oktober wordt het besluit genomen met dan 80 mensen op de wachtlijst.  

Grote brand in Slootdorp.. 29 december 1984 brandt gebouw “de Sluis” af. Opvallend waren de grote “blauwe vlammen”welke oplaaiden uit ons clubgebouw. Als nood onderkomen wordt een pipowagen neergezet. Het was behelpen maar wel heel gezellig.. In januari 1986 wordt gestart met de bouw van ons huidige clubgebouw welke op 25 april wordt geopend. Wat een zelfwerkzaamheid was dat, GEWELDIG.

Stilstand is achteruitgang, dus er wordt aan baanverlichting gedacht (1988). Het bestuur is op excursie gegaan en was helemaal enthousiast: dit moeten we realiseren. We starten met twee banen verlicht wat één van de omwonenden deed jubelen: ik hoef bij het koffie zetten in de keuken ’s avonds geen licht meer aan te zetten…

En op voordracht van Siem en Margreet start ook in 1988 het eerste Open Sluistoernooi!! Georganiseerd door Nel Blaauboer, Ben Wiersma, Peter van der Zaag, Alie Terpstra, Siem Ruijter en Margreet Kikstra.

Eind 1993 wordt er bij gemeente voorzichtig geïnformeerd of er ruimte beschikbaar is voor een vierde baan. Met een ledenaantal van 250 personen is dit verantwoord en steken vele leden de handen uit de mouwen.  

In januari 1996 neem ik afscheid als bestuurslid. Veel is er tot stand gekomen; één ding niet. Wel bijna alle ledenvergaderingen besproken, nooit gerealiseerd: de oefenkooi. Margreet Kikstra  

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 227 785 216

Tennisvereniging Sluis 1

Schoolstraat 2e
1774 AR Slootdorp

KVK-nummer

40635504