Baanreglement

Baanreglement

 1. Gerechtigd om op de banen van TV Sluis 1 te spelen zijn:
  -     iedereen die in het bezit is van een geldig TV Sluis 1 ledenpasje;
  –    dagspelers (betalen € 5,00 per persoon per uur);
  –    gastspelers (betalen € 5,00 per persoon per uur).

 

 1. In de periode dat de banen bespeelbaar zijn, kan op alle banen van 08.00 uur tot 23.00 uur vrij worden gespeeld, tenzij er lessen dan wel bijzondere activiteiten zijn, zoals Sluizen, competitie, toernooien, uitwisselingen etc. Het bestuur kan in deze incidentele gevallen alle banen hiervoor reserveren.

 

 1. Gebruik van de banen is als volgt:
 • Baan 1:          lesbaan, buiten lestijden vrije baan
 • Baan 2 en 3:   maandag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur hebben aspiranten/junioren voorrang op senioren
 • Baan 4:          vrije baan

     Op zaterdag en zondag zijn alle banen vrij met uitzondering van competitie en
     toernooidagen.

 

 1. Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebruikelijke tenniskleding.

 

 1. Het betreden van de banen is alleen toegestaan op gebruikelijk tennisschoeisel. Bij twijfel beslist de baancommissie en/of het bestuur.

 

 1. Na het spelen dient de baan geveegd te worden met de sleepmat, behoudens aanwijzingen van de baancommissie en/of het bestuur.

 

 1. Uitgezonderd competitie, toernooien e.d. dient een ieder die voldoet aan ad 1 gebruik te maken van het afhangsysteem. Daartoe hangt men zijn eigen pasje op bij de tijd en onder het nummer van de baan waarop men gaat spelen.

 

 1. Wordt er tijdens de competitie door leden geen gebruik gemaakt van de recreatiebaan, dan mag deze door de competitieteams worden gebruikt. Wanneer leden (geen introducee’s) komen tennissen, dan mogen zij spelen op de baan die het eerste vrijkomt (de reguliere speeltijd).

 

 1. Men dient te reserveren voor de eerstmogelijke periode. Zolang er nog een baan vrij is, is het niet toegestaan een reeds bezette baan te reserveren. Afhangen van toekomstige speelperioden kan alleen als de voorgaande periodes al gereserveerd zijn.
 2. Iedere speler die heeft afgehangen dient op het tennispark te blijven. Alleen het eigen spelerspasje mag worden opgehangen, niet die van een ander. Een baanreservering is pas geldig als er twee pasjes zijn afgehangen.

   11. De speeltijd voor een enkel partij is voor alle banen 45 minuten inclusief veegtijd. De speeltijd voor een dubbelpartij is voor alle banen 60 minuten inclusief veegtijd. Tijdens het spelen is het niet toegestaan om de klok te verzetten

   12. Als de speelperiode voorbij is, kan men opnieuw afhangen op de baan die als eerste vrij komt.

   13. Van de verlichting kan gebruik worden gemaakt tot uiterlijk 23:00 uur, behoudens die gevallen dat er ontheffing is verkregen om de verlichting langer aan te mogen hebben. Als er bij de naast elkaar liggende banen (1/2 en 3/4) reeds lichten aan zijn, is men verplicht, indien één van deze banen nog vrij is, deze als eerste af te hangen (i.v.m. de kosten). De verlichting wordt meteen gedoofd, zodra de situatie het toelaat.

KLEDING
Tennisschoenen en sportkleding zijn verplicht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 227 785 216

Tennisvereniging Sluis 1

Schoolstraat 2e
1774 AR Slootdorp

KVK-nummer

40635504